Medlemmar

Tycker du också att trösklar och fördomarna tar för stor plats? I ditt liv, i en kompis vardag eller i samhället? Engagera dig då hos Unga Rörelsehindrade.

Vi sänker trösklar

Vilka är Unga Rörelsehindrade?

Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Skillnaden mellan oss och andra förbund som DHR och RBU är att vi själva är barn och ungdomar som driver våra egna frågor. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Varför finns vi?

Unga med nedsatt rörelseförmåga ses idag ofta som patienter och inte som medborgare. Vårt förbund arbetar för att bryta den bilden. Vårt mål är ett samhälle där alla barn och unga ses som medborgare och har samma rättigheter och lika möjligheter att förverkliga sina liv.

Hur arbetar vi?

Vi vet att barn och unga funkar olika. Därför ger vi dig förutsättningar att engagera dig på ditt sätt. Du kan använda oss för att träffa nya vänner med liknande erfarenheter och att få verktyg att påverka makthavare. Genom vårt moderförbund DHR ger vi även rådgivning när du kommer i kontakt med myndigheter