Välkommen på IT-dag!

Den 23 februari bjuder vi in till en IT-dag i tillgänglighetens tecken! Vi kommer bland annat att presentera arbetet som vårt projekt ”En stärkt rösts” IT-nätverk utfört under 2012 och ge tips på hur man gör tillgängliga hemsidor. Du får också chans att höra flera intressanta föreläsningar. Dagen riktar sig till dig som jobbar med … Fortsätt läsa ›

Torsdagsaktionen – 801 dagar

I dag har det gått 801 dagar sedan remisstiden gick ut för Bortom fagert tal (Ds 2010:20), förslaget om hur bristande tillgänglighet skulle kunna föras in i svensk diskrimineringslagstiftning fullt ut (krav på skäliga stöd och anpassningsåtgärder finns redan inom arbetslivet och skolan). Förslaget om hur vi – också i Sverige – skulle börja kalla den utestängning … Fortsätt läsa ›

Begäran om uppvaktning hos finansminister Anders Borg och integrationsminister Erik Ullenhag

Följande skrivelse har i dagarna skickats till Finansminister Anders Borg samt Integrationsminister Erik Ullenhag där vi tillsammans med 11 andra förbund från Torsdagsaktionen begär en träff för att diskutera en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Idag har vi väntat i 798 dagar!     ”Vi, i dagsläget tolv funktionshinderorganisationer, som står bakom Torsdagsaktionen … Fortsätt läsa ›

Tryckfelsnisse i några inbjudningar

Inbjudan till Vinteräventyret den 20-24 februari, som gått ut till alla som sagt att de vill ha inbjudningar per post, gick ut i förra veckan. I några av dessa utskick råkade det stå fel plats där temahelgen ska hållas. Den rätta platsen är: Holiday Club Åre Här kan du läsa mer om temahelgen och även … Fortsätt läsa ›

Replik på Anna Dahlbergs krönika

  Emma Johansson, assitansberättigad sedan 1993, och ordförande i STIL- Stiftarna av Independent Living i Sverige, medborgare i Sverige och Tobias Holmberg, ordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade, har reagerat på dagens krönika om assistansersättningen av Anna Dahlberg. Här är deras replik: Återigen en debattartikel med en ensidig syn på kostnadsanalysen avseende personlig assistans. Inget om … Fortsätt läsa ›