Obama vs Reinfeldt/Löfvén

Så här när Presidenten är i stan, uppföljningen av den svenska funktionshinderpolitiken avhandlats på Handisamkonferens och vi vid veckans Torsdagsaktion räknar till 1022 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal gick … Fortsätt läsa ›