Kampen spelar roll! Erik Ullenhag: – Delseger för Torsdagsaktionen

Fredagen den 13 september 2013 blev ett historiskt datum då integrationsminister Erik Ullenhag i går, när han talade till NHRs kongress, tillkännagav att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering! Ministern var tydlig med att man inte är i hamn ännu. Att beskedet är historiskt är det … Fortsätt läsa ›

Obama vs Reinfeldt/Löfvén

Så här när Presidenten är i stan, uppföljningen av den svenska funktionshinderpolitiken avhandlats på Handisamkonferens och vi vid veckans Torsdagsaktion räknar till 1022 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal gick ut – tycker jag det passar att visa denna filmsekvens där USAs president talade till det amerikanska folket i samband med ADAs* 20 årsjubileum … Fortsätt läsa ›