FN-kommittén ger kritik för hur Sverige lever upp till konventionen

I sin rapport kritiserar FN-kommittén Sverige för att inte ännu ha gjort konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar till lag. Det lämnar gatan vidöppen för rättsväsendet att göra sina egna tolkningar av konventionen. På tillgänglighetsområdet får Sverige bl.a. kritik för sitt förslag om utökat diskrimineringsskydd på grund av bristande tillgänglighet. Det menar man strider mot … Fortsätt läsa ›

Imorgon går motionstiden ut för proposition 2013/14:198

  Tisdagsaktionen anser att förslaget ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” är för tunt då det innehåller för många undantag. Imorgon går motionstiden ut för partierna. Vi har tillskrivit alla ledamöter i arbetsmarknadsutskottet och gett våra synpunkter. Brevet tar upp många saker, bl.a. Tisdagsaktionens huvudkrav om att undantaget för företag under 10 anställda … Fortsätt läsa ›