Personlig assistans är ingen förmån – det är en rättighet

Den sökande ska inte behöva bli avklädd naken och bli granskad millimetervis.Rätten till personlig assistans och lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) innebär både en frihet och möjlighet för människor. Därför är det synd att prövningen till denna rättighet ska behöva genomföras på ett sätt som hotar den personliga integriteten, skriver Nora … Fortsätt läsa ›