En Stärkt Röst besöker regionerna igen!

En Stärkt Röst är ett samarbetsprojekt som vi är delägare till och som arbetar med att både stärka samarbetet på nationell/regional nivå samt öka kompetensen inom organisationerna. I höstas besökte projektledare Stephanie Skinner olika regioner för att träffa engagerade medlemmar i projektet på lokal- och regional nivå. Syftet var att starta en dialog kring hur … Fortsätt läsa ›