Skärp diskrimineringslagen!

Det är idag helt okej för vissa butiker att stänga ute personer med nedsatt rörelseförmåga. Ett undantag i diskrimineringslagen gör det okej. Det vill vi ändra på, skriver Björn Häll Kellerman i ETC Förra året fick Sverige ett nytt tillägg i diskrimineringslagen. Det innebär att bristande tillgänglighet, som att inte kunna ta sig in i … Fortsätt läsa ›

Vad är bristande tillgänglighet?

Unga Rörelsehindrade driver just nu en kampanj för att skärpa diskrimineringslagen. 9 av 10 företag är idag undantagna den delen av diskrimineringslagen som rör bristande tillgänglighet. Men vad är egentligen bristande tillgänglighet? Varför är tillgänglighet viktigt? Bristande tillgänglighet är en vanlig anledning till att många personer med funktionsvariation känner sig diskriminerade. Bristande tillgänglighet gör att … Fortsätt läsa ›

Inga domar trots bristande tillgänglighet

Förra året blev bristande tillgänglighet en form under diskrimineringslagen. Men ännu har inget fall tagits upp i domstol. Sen bristande tillgänglighet blev en diskrimineringsgrund 2015 har flera rättighetsbyråer upplevt att antalet anmälningar angående funktionsnedsättning och bristande tillgänglighet har ökat. Men inget fall har ännu tagits upp i domstol. Björn Häll Kellerman är ordförande i Unga … Fortsätt läsa ›

Pizzakväll med Unga Rörelsehindrade

Pizzakväll med Unga Rörelsehindrade blir alltid prefekt. Du vet, en sådan pizza som har en härligt seg botten och frasig bubblig kant full av små brända fläckar samt söt tomatsås och färsk mozzarella som bildar strängar mellan mun och maträtt.  Afterschool, afterwork eller har du bara inget att göra? Vår pizzakväll börjar kl 18:00 och håller … Fortsätt läsa ›

Försenad assistansersättning betalas ut

Försenad assistansersättning som redovisas korrekt kommer betalas ut, det konstaterade Försäkringskassan efter kritik från Unga Rörelsehindrade. Efter kritik från Föreningen JAG och Unga Rörelsehindrade backar nu Försäkringskassan. Korrekt, men sen inkommen redovisning kommer att betalas ut. Utbetalningen försenas bara. – Senaste tidpunkt för när redovisning ska komma in till Försäkringskassan är den 5 i den … Fortsätt läsa ›

Google satsar på tillgänglighet

Dags att bygga en mer tillgänglig värld Google satsar på tillgänglighet. 20 miljoner dollar ska bland annat utveckla open source rullstolar och keyboards du kan styra med ögonen. Genom sitt projekt ”Google Impact Challenge: Disabilities” vill Google uppmuntra entreprenörer och företag att skapa en mer tillgänglig värld för personer med funktionsvariation. Googles satsning involverar 30 olika … Fortsätt läsa ›

Filmkväll i Göteborg

Den 27 april anordnar en filmkväll i Göteborg (Dalheimers hus) för medlemmar. Filmen som visas är ”Min lilla syster”. Är du inte redan medlem så är det enkelt och gratis att bli medlem i Unga Rörelsehindrade. Vad handlar filmen om? Min lilla syster handlar om Stella som är precis på väg in i den spännande, men också … Fortsätt läsa ›

Antalet assistanstimmar minskar

Antalet assistanstimmar minskar, det visar statistik från Assistanskoll.se. Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka ökar inte längre. Efter att ha stigit till en topp på 127 timmar i december 2015 ligger antalet på 126 timmar i mars 2016. Antalet assistanstimmar har nu legat på ungefär samma nivå sedan augusti 2015. Unga Rörelsehindrades ordförande, … Fortsätt läsa ›

Bli medlem i Unga Rörelsehindrade

Unga med nedsatt rörelseförmåga ses ses inte idag som medborgare utan behandlas som patienter. Vårt förbund arbetar för att bryta den bilden. Vårt mål är ett samhälle där alla barn och unga ses som medborgare och har samma rättigheter och lika möjligheter att förverkliga sina liv. Bli medlem här Vem som helst mellan 0 – … Fortsätt läsa ›

Låt funkisar påverka samhället!

Demokratiutredningen ger i sitt betänkande många bra synpunkter på hur delaktigheten för personer med funktionsvariation kan öka och förbättras, skriver Björn Häll Kellerman. Vid flera tillfällen tar utredningen, ledd av Olle Wästberg, upp vikten av att vi som lever med någon typ av funktionsvariation ska kunna engagera oss i partipolitiken och andra delar av föreningslivet, något som … Fortsätt läsa ›