Sandra nekas personlig assistans

Sandra är 21 år, har Downs syndrom och behöver hjälp dygnet runt med allt från tolkning till toalettbesök. Hon pratar mycket lite och kommunicerar via bilder. Ändå har Sala kommun avslagit Carinas ansökan om personlig assistent, utan att ens ha träffat Sandra. I sitt beslut skriver biståndshandläggaren att Sandras behov inte anses ha den karaktär och … Fortsätt läsa ›