Otillgängliga studentbostäder sågas av allt fler

tillganglighet

Ett boende på tio kvadrat. Det är ett nytt knep för att försöka minska den akuta bristen på studentbostäder. Nu kritiseras satsningen på flera håll, senast av Umeå Studentkårer. 

Boverket har tidigare slagit fast att ingen tjänar på att bygga otillgängligt. Men trots det satsar nu företaget AF Bostäder på ett projekt som ska ligga till grund för framtida studentbostäder. Boytan ska ligga på tio kvadrat, sex kvadrat mindre än gällande regler. Anton Boström, ordförande för Unga Rörelsehindrade Stockholm, ser stora problem med projektet.

– Att skylla på tillgängligheten som boven för bostadsbristen är ett billigt knep av företaget för att tjäna stora pengar. Boverket har tidigare slagit fast att tillgängligheten inte är orsaken till bostadsbristen. Sverige tjänar inget på att bygga otillgängliga bostäder, vilket dessa lägenheter är.

Företaget menar att projektet sätter fingret på en viktig fråga för studentbostadsmarknaden, nämligen att studentbostäder är en genomgångsbostad. Genom ett undantag från reglerna har projektet möjliggjorts.

– Vi är glada för dispensen, men framför allt så är vi nöjda med att vi har haft en referensgrupp med studenter med på hela resan. Deras tankar har getts stort utrymme i projektet och visar att en liten bostad är både funktionell och attraktiv, säger Henrik Krantz, vd på AF Bostäder.

Men satsningen på små studentbostäder uppskattas inte av Umeå Studentkår.

– Vi tycker det är tråkigt att bostadsbristen för studenter ska lösas genom att man tummar på bostadskvaliteten. Allt prat om att studentbostäder är genomgångsbostad stämmer inte. För en student handlar det om minst tre års studier och att bo på tio kvadratmeter i så många år påverkar livskvalitén, säger Wilmer Prentius, kårordförande.

Anton Boström stämmer in med i kritiken från Umeå Studentkår och tillägger att AF Bostäder har en oroväckande människosyn.

– Att tumma på tillgängligheten är inte en hållbar lösning. Det gör att tusentals ungdomar med funktionsvariationer exkluderas. Det är diskriminering.