Fler rullstolar ska få plats på spårvagnarna i Göteborg

Västtrafik vill tillåta fler rullstolar och permobiler på spårvagnarna i Göteborg. Men förslaget kan stoppas.  Idag går det inte att åka rullstol på en tredjedel av spårvagnsavgångarna i Göteborg, det finns endast plats för en rullstol på nästan hälften av avgångarna och det finns två platser på var femte avgång. Det innebär att två personer … Fortsätt läsa ›

Sociala medier kollas av myndigheterna

Tv4 Nyheterna kunde igår avslöja att myndigheter intressera sig allt mer för vad vi skriver på sociala medier, trots att det idag saknas riktlinjer för hur den här efterforskningen får gå till. Björn Häll Kellerman, vice ordförande i Unga Rörelsehindrade, ställer sig mycket tveksam till myndigheternas granskning av sociala medier.  Enligt en granskning som TV4 … Fortsätt läsa ›

Regering vill bygga otillgängligt

Regering utreder om ett generellt undantag från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för studentbostäder. Trots att Boverket redan gjort en liknande utredning. Boverket ska på regeringens uppdrag utreda behovet av författningsändringar för att ett generellt undantag ska kunna införas. Uppdraget ska redovisas redan i början av december. Enligt regeringen är förslaget ett sätt att motverka den … Fortsätt läsa ›

Partierna missar psykisk ohälsa i vallöften

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de dokument som Hjärnkoll har granskat saknas det konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Hjärnkolls rapport rymmer en bild av hur politiska partier visar engagemang i frågor som … Fortsätt läsa ›

Att satsa på elevernas stöd i skolan är lönsamt

Förra veckan presenterades rapporten från projektet ”Vägar till arbete”.  Rapporten visar att ge stöd till elever med funktionsnedsättning inte bara är en mänskligt bra affär. Det är för berörda kommuner väldigt lönsamt. Det är sedan tidigare känt att skolan är en central aktör kring utanförskapsfrågan i samhället. Ett misslyckande i skolan riskerar att leda till … Fortsätt läsa ›

Hur påverkar du politiker?

    I höst kommer Unga Rörelsehindrade ge ut en kurs i lobbying. Lobbying är att försöka påverka politiskabeslut genom att prata med de som bestämmer. Ditt mål är att få andra att – av egen vilja – tycka som du. Tanken är att du som brinner för ett öppet samhälle ska få verktyg så … Fortsätt läsa ›