Att satsa på elevernas stöd i skolan är lönsamt

Förra veckan presenterades rapporten från projektet ”Vägar till arbete”.  Rapporten visar att ge stöd till elever med funktionsnedsättning inte bara är en mänskligt bra affär. Det är för berörda kommuner väldigt lönsamt.

Det är sedan tidigare känt att skolan är en central aktör kring utanförskapsfrågan i samhället. Ett misslyckande i skolan riskerar att leda till senare misslyckanden i arbetslivet för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Och misslyckandengraden är idag oroande hög, det fastslår även Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för Delaktighet i den här rapporten.

Under flera års tid har de bägge myndigheterna undersökt om teknikstöd kan underlätta i skolan för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Och på så sätt minska antalet elever som misslyckas i skolan.

Slutrapporten visar tydligt att det är möjligt till en mycket ringa kostnad att reducera antalet elever med kognitiva funktionsnedsättningar som misslyckas i skolan. Till en viss del – men överraskande liten – handlar det om resurser. Men i betydligt större grad handlar det om synsätt, kunskap och metoder.

Rapporten visar att ge stöd till eleverna inte bara är en mänskligt bra affär. Det är för berörda kommuner en väldigt bra ekonomisk affär. Genom att göra dessa insatser kommer fler elever från skolan ut till sysselsättning på arbetsmarknaden.

Idag lever bara 3 av 10 grundskolor upp till skollagens krav på särskilt stöd för elever. Landets rektorer tvingas av kommunen att välja mellan att följa skollagen eller hålla budget. Denna rapport visar att det går att göra båda.

I rapporten kan du läsa om följande slutsatser:

  • Att strukturerat uppföljningsansvar i övergången skola till arbete både på kommunal och nationell nivå behöver utvecklas.
  • Samarbete med aktörer utanför skolan är nödvändig för att elever med funktionsnedsättningar ska öka sina möjligheter att nå arbetsmarknaden.
  • Att satsa på elevernas stöd i skolan är socioekonomiskt lönsamt

 

Här kan du läsa rapporterna

”Vägar till arbete” 

”Unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknad”