Sverige är kanske världens mest jämlika land. Men fortfarande ses vi unga med nedsatt rörelseförmåga ofta som patienter. Visst, det har blivit bättre. Men det är fortfarande inte bra.

Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för unga med nedsatt rörelseförmåga. Vi vill att alla unga ska ha samma rättigheter och lika möjligheter, oavsett funktionalitet.

Vi sänker trösklar så att alla kan ta del av samhället på lika villkor.

West pride 2015