Bristande tillgänglighet är funkofobi. Vi sänker trösklar.

Förbundet kommer aldrig att acceptera särlösningar inom området tillgänglighet. Det är den mest grundläggande och viktiga frågan för vår målgrupp. Om du inte har tillgång till hela samhället kommer du heller aldrig helt bli en del av det. Så fort tillgängligheten brister så brister demokratin. Låga trösklar, ramper och hissar är viktiga delar för att vi med funktionsnedsättning ska kunna plugga, ta oss in på kontoret eller vallokalen. 

Bristande tillgänglighet är funkofobi, det vill säga diskriminering och dessutom olagligt från 2015 då bristande tillgänglighet skrevs in i diskrimineringslagen tack vare påtryckningar från funktionshinderrörelsen. Nu är butiker, restauranger och offentliga platser skyldiga att tillgänglighetsanpassa på ett skäligt sätt. 

År 2016 drev Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga Reumatiker en kampanj om att skärpa diskrimineringslagen. Vi ville ta bort ett undantag i lagen som handlade om att företag med färre än 10 anställda slapp anpassa sina verksamheter, det var ungefär 9 av 10 verksamheter. Den 8 november 2017 klubbades en skärpning av lagen igenom i riksdagen och undantaget plockades bort. Men bristande tillgänglighet är fortfarande ett faktum på många ställen och det finns mycket kvar att göra.

 

Förbundet Unga Rörelsehindrade tycker att…

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga till alla offentliga platser är en mänsklig rättighet som aldrig går att ifrågasätta eller diskutera.

 studentbostäder lämpliga för ungdomar ska prioriteras. Dessa ska vara fysiskt tillgängliga för personer med rörelsehinder, inte bara för besökande utan även för boende.

kollektivtrafiken måste bli tillgänglig för alla.

Ungdomar med funktionsnedsättning ska aldrig hindras från att delta i något sammanhang på grund av bristande tillgänglighet. Detta ska genomsyra samhällets alla olika delar.

Dessa är några artiklar som vi har skrivit i media om tillgänglighet:

ETC: Skärp diskrimineringslagen! 28/4 2016.

Aftonbladet: Vi vill också kunna gå på krogen ikväll. 26/10 2013.