Någonting har förändrats i Sverige. En av Sveriges senaste frihetsreformer ses inte längre som en rättighet. Den ses som en förmån.

Under de senaste åren har antalet personer som förlorar sin personliga assistans ökat dramatiskt. Det beror på ett antal domar som kommit, bland annat en år 2009 ändrade synen på vad som ska ses som grundläggande behov.  År 2015 gav regeringen i ett regleringsbrev Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet beviljade timmar och att dra ned på kostnader för den personliga assistansen. Även om uppdraget ändrats i formulering finns det fortfarande besparingskrav. Ansvariga politiker hävdar att de inte har avsett någon förändring och Försäkringskassan följer den praxis som finns. Samtidigt märker vi också hur retoriken i politiken har förändrats från att handla om att LSS är en rättighetslag till att fokusera på att minska kostnader.

De senaste åren har vi sett hur fler barn får avslag på personlig assistans vilket innebär att de blir beroende av sina föräldrar som ibland tvingas sluta jobba för att istället ta hand om sina barn. Vi har sett hur unga personer inte kan flytta hemifrån, hur personer som behöver söka om fler assistanstimmar istället blir av med hela sin assistans. Det är orimligt och vi skriker högt!

I regeringens utredning om LSS som ska vara klar hösten 2018 finns direktiv med besparingskrav som vi starkt kritiserar. En utredningen som följer besparingskrav kommer att presentera förslag som försämrar levnadsvillkoren markant.

Förbundet Unga Rörelsehindrade tycker att…

… lagen måste förtydligas eller återgå till de bedömningskriterier som gällde innan domen 2009.

direktiven till LSS utredningen omedelbart måste ändras så att de istället för att fokusera på att minska kostnader, läggs störst fokus på att garantera rättigheter.

 det inte får förekomma lokala skillnader vad gäller bedömning kvalitet inom assistansen. Den ska vara densamma över hela landet.

inga ungdomar ska behöva bli beviljade hemtjänst då detta innebär att den enskilde tvingas anpassa sitt liv efter när hemtjänsten kan komma

LSS är en rättighetslag och personlig assistans är en mänsklig rättighet för de som behöver den. I artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, står det att det är en rättighet att kunna delta fullt ut i samhället och inte tvingas leva i isolering som brist på stöd kan leda till. Att det är en rättighet att välja var och med vem man vill bo, att det är en rättighet att få stöd från samhället. Därför vill vi göra FN-konventionen till svensk lag.

Dessa är några artiklar som vi har skrivit i media om LSS och personlig assistans:

DN Åsikt: Regeringen måste ge nya direktiv om LSS, 22/2 2018.

Aftonbladet: Vem ska företräda oss – om vi inte kan? 27/3 2017.

Metro: Personlig assistans handlar inte om kostnader – det är en rättighet, 28/3 2016.