Genom Eva Bergströms fond kan barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga söka ekonomiskt stöd för aktivitet eller resa som påverkar ens fysiska eller psykiska hälsa positivt.