Som medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade kan du söka bidrag för olika aktiviteter, hjälpmedel eller utbildningar. Med din ansökan måste du bifoga: dels läkarintyg (högst tre år gammalt) som bestyrker rörelsenedsättningen, dels en kopia av det besked om slutlig skatt som du erhåller separat från Skatteverket. Du ska även bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och på vilket sätt bidraget kommer att ha betydelse för dig. Var alltid tydlig med vilken fond du söker ifrån och vilken summa du ansöker om att få.

Hur går processen till?

Du söker genom att fylla i formuläret längre ned på sidan och posta det till förbundskansliet. När kansliet fått din ansökan bereds den och det läggs en beslutsrekommendation till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar sedan om din ansökan ska beviljas eller inte. Din ansökan tas upp nästa gång förbundsstyrelsen sammanträder.

Förbundskansliet informerar sen om förbundsstyrelsen bifallet eller avslagit din ansökan.

Har du några frågor?

Har du några frågor kan du alltid kontakta förbundskansliet.