Genom Kerstin Denkerts fond kan barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga söka ekonomiskt stöd för utbildningar eller kurser.

Bilagor