Förbundets remissvar till SoS om råd kring kunskaper hos personal

Remissvar. Förbundet Unga Rörelsehindrade har den 1 november 2021 lämnat in sitt remissvar angående Socialstyrelsens remiss av sitt förslag till ändring i Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning. Nätverket Unga för tillgänglighet (Nuft) är ett samarbetsorgan mellan ett antal ungdomsförbund inom funktionsrättsrörelsen, … Fortsätt läsa ›

Behov av föräldrastöd ska utredas

Både barn och föräldrar har länge vittnat om hur ett krångligt system tar över deras vardag. Nu ska Regeringen utreda behovet av föräldrastöd, något som välkomnas av Unga Rörelsehindrade.  Bakgrunden till Socialstyrelsens uppdrag är att barn och föräldrar länge vittnat om en vardag som ofta överskuggas av behovet att samordna alla insatser och aktörer som … Fortsätt läsa ›