Påverka vårt nya projekt!

Vill du vara med i en referensgrupp för vårt nya projekt?

Vi är i startgroparna för att skapa en ny sajt som kan vara ett stöd i ungdoms- och vuxenlivet. En sajt dit unga med rörelsenedsättning kan vända sig för att få svar på olika frågor, inspiration och information om möjligheter. Inför vår ansökan om projektstöd hos Allmänna Arvsfonden behöver vi input från dig som är sajtens framtida användare! Tycker du att detta verkar spännande? Just nu söker vi dig som vill vara med i vår referensgrupp och påverka och diskutera hur sajten kan utformas!

Läs mer om projektets bakgrund i sammanfattningen nedan!

 

För att visa ditt intresse, svara på detta mail eller mejla vår projektadministratör Lovisa Söderberg på lovisa@ungarorelsehindrade.se 

 

Projektets sammanfattning

I den vetenskapliga kartläggningen Övergång från ung till vuxen för personer med

funktionsnedsättning framkommer det att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara övergången från ung till vuxen än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det förekommer stora brister i informationen som ges till de unga med funktionsnedsättning och till deras föräldrar. Det behövs högre kvalité på insatser som görs i denna övergång och ungdomar själv behöver inkluderas mer och bli mer involverade i planering och genomförande av olika stödinsatser. 

Det framkommer också att många behöver stöd i att öka sitt självbestämmande och sin förmåga att kunna företräda sig själv. Det råder idag stor brist på förebilder med rörelsenedsättning inom media m.m. vilket gör det svårt att hitta någon att identifiera sig med. Inte heller i det vardagliga livet ses personer med till exempel rullstol när man är i affären, på universitetet eller i lekparken. 

Det finns mycket kunskap idag men den är utspridd, svårtillgänglig, ”svår-googlad” och når

inte ut till målgruppen. Det vi vill göra är att samla den relevanta informationen på en och

samma plats och servera den på ett lättillgängligt sätt. Vi vill skapa en plattform/sajt som fungerar som en kunskapsbank för vuxenblivande för personer med rörelsenedsättning, som ett stöd ut i vuxenlivet. Här ska målgruppen enkelt kunna hitta information/kunskap och inspiration relaterad till vuxenblivandet samt kunna läsa om eller titta på klipp på hur andra i liknande situation gjort för att till exempel flytta hemifrån, dejta, skaffa körkort och arbete.

Projektets målgrupp är personer som är 12-26 år (och eventuellt äldre)och lever med nedsatt rörelseförmåga.

 

Sajtens syfte:

  1. Underlätta/stödja vuxenblivandet för ungdomar med rörelsenedsättning.
  2. Samla information/delge kunskap till målgruppen samt nätverket runt omkring ungdomarna.
  3. Skapa en inspirerande och hoppingivande plattform som bidrar till att ungdomarna (och deras vänner och familj känner och inser att det finns många meningsfulla framtidsutsikter som kan vänta dem i livet. Ge en känsla av samhörighet och sammanhang (KASAM).