Svara på vår enkät om samhällskris!

Samhällskris och krig diskuteras mer än någonsin. Nu vill vi höra vad du som är ung och lever med funktionsnedsättning tänker i frågan.

Den här enkäten riktar sig till barn och unga som lever med funktionsnedsättning, som bor i Sverige och som är mellan 0-32 år. Vi förstår att frågan om kris och krig skapar oro bland barn och ungdomar och vet att personer med funktionsnedsättning kan känna sig extra utsatta av olika anledningar. Vi kan komma att lyfta vissa resultat från enkäten utåt i debattartiklar och vår hemsida. Enkäten är anonym.

Länk till enkäten