Styrelsen informerar: Varför vården är viktig!

Styrelsen informerar om hälso- och sjukvårdJag heter Aida Dorticos och jag har en cp-skada och är ansvarig för våra vårdfrågor.

Alla har rätt till vård i Sverige, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det är grunden till att kroppen ska fungera. Om inte kroppen mår bra kan inte vardagen klaras av.

Jag får botoxbehandlingar för min spasticitet, och måste få ny behandling var fjärde månad. När jag flyttades från barnvården till vuxenvården fick jag ingen påfyllning på över ett år. Min kropp led av smärta, och det blev tydligt att vård inte bara är själva sjukvården men också en fungerande organisation av vården. Det är jätteviktigt nu när vårdbudgeten inte är tillräckligt stor och vårdpersonal måste sluta, vilket betyder längre väntetider och ohälsa bland patienter.

Rätten till en jämlik och tillgänglig vård handlar inte bara om att den enskilda människan ska slippa smärta eller få möjlighet att vara så självständig som möjligt. Den handlar också om ett samhälle där alla ses som tillgångar och ges förutsättningar att bidra till samhället. Aida Dorticos, styrelseledamot med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

När man har en funktionsnedsättning är habiliteringen nästan alltid inblandad. Habiliteringen består av en habiliteringsläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, sjuksköterska, dietist, kurator, psykolog, specialpedagog samt en konsulent. Det är en resurskrävande organisation, och om man inte har en egen funktionsnedsättning kan det vara svårt att förstå hur viktigt det är att den fungerar. Nu har antalet patienter ökat men habiliteringen har inte vuxit i takt, det betyder att de inte har tid att träffa sina patienter tillräckligt, och det är många som behöver habiliteringens hjälp men inte får det.

Förut kunde habiliteringen förskriva fler hjälpmedel, men nu får den inte det, vilket resulterar i att folk inte får de hjälpmedel som de behöver eller att de måste betala själva. Är det verkligen rätt att man ska betala för att kunna ta sig fram eller att kommunicera? Vem som helst kan födas med en funktionsnedsättning eller råka ut för en olycka, och rätten till en jämlik och tillgänglig vård handlar inte bara om att den enskilda människan ska slippa smärta eller få möjlighet att vara så självständig som möjligt. Den handlar också om ett samhälle där alla ses som tillgångar och ges förutsättningar att bidra till samhället. En frisk person, med eller utan funktionsnedsättning, är bättre för samhällsekonomin än en person som inte får rätt förutsättningar och sen kostar mer att ta hand om. Vi är värda att satsa på!