Regering vill bygga otillgängligt

Regering utreder om ett generellt undantag från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för studentbostäder. Trots att Boverket redan gjort en liknande utredning. Boverket ska på regeringens uppdrag utreda behovet av författningsändringar … Fortsätt läsa ›