Fler rullstolar ska få plats på spårvagnarna i Göteborg

Unga Rörelsehindrade

Aktion för en tillgänglig kollektivtrafik tidigare i somras.

Västtrafik vill tillåta fler rullstolar och permobiler på spårvagnarna i Göteborg. Men förslaget kan stoppas. 

Idag går det inte att åka rullstol på en tredjedel av spårvagnsavgångarna i Göteborg, det finns endast plats för en rullstol på nästan hälften av avgångarna och det finns två platser på var femte avgång.

Det innebär att två personer i rullstol som vill åka spårvagn tillsammans ofta får vänta väldigt länge, ibland timtal. Nu vill Västtrafik ändra på det och man vill nu tillåta fler rullstolar och permobiler att resa tillsammans på spårvagnarna i Göteborg.

Johanna Andersson är styrelseledamot i Unga Rörelsehindrade och är en av de drivande krafterna för att göra spårvagnarna tillgängliga i Göteborg. Hon är jätteglad över att Västtrafik nu ändrar sig.

 –   Även om Västtrafik har stått still i flera år är det ju jättepositivt att de nu vill ta steget mot en tillgängligare kollektivtrafik. Vi som använder rullstol eller permobil ska kunna åka tillsammans kollektivtrafiken. Det säger lagen och det säger sig självt.

Västtrafik vänder sig nu till trafikkontoret i Göteborg för att höra om det finns några hinder för att ändra resevillkoren när det gäller rullstol på spårvagnarna.

Hugo Lepik, spårvagnschef på trafikkontoret i Göteborg anser att det inte är självklart om regelverket kan ändras.

 –  Göteborgs Spårvägar har ett trafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen och troligen måste detta tillstånd omprövas om fler rullstolar ska tillåtas på spårvagnarna, säger han till Göteborgs Posten.

Att Göteborgs Spårvägar inte skulle få ett nytt trafiktillstånd tycker Johanna Andersson skulle vara jättekonstigt. Hon förväntar sig att Göteborgs spårvagnar blir tillgängliga för fler rullstolar och permobiler.

 –   Att ha flera rullstolar eller permobiler fungerar på de flesta spårvagnslinjerna i Europa. Det fungerar i Stockholm och det fungerar i Norrköping och det borde fungera även i Göteborg. Jag förväntar mig en förändring!