Förbundskansliet

för Förbundet Unga Rörelsehindrade

Klicka på Förbundskansliet eller en anställds namn för att hitta våra kontaktuppgifter och pressfoton

Bia Holm

Kanslichef (vikarierande)

Ansvarig för förbundskansliets verksamhet, medlemshantering, kommunikation och personal

Nora Eklöv

Generalsekreterare (tjänstledig fr.o.m. 31 augusti 2020)

Lena Carlstedt

Ekonomiassistent

Ansvarig för frågor som rör fonder och betalningar