Sociala medier kollas av myndigheterna

Tv4 Nyheterna kunde igår avslöja att myndigheter intressera sig allt mer för vad vi skriver på sociala medier, trots att det idag saknas riktlinjer för hur den här efterforskningen får gå till. Björn Häll Kellerman, vice ordförande i Unga Rörelsehindrade, ställer sig mycket tveksam till myndigheternas granskning av sociala medier. 

Enligt en granskning som TV4 Nyheterna har gjort intresserar sig myndigheter allt mer för vad vi gör och säger på sociala medier. De flesta myndigheter saknar idag en policy för denna typ av granskning och det är i höggrad upp till den enskilda tjänstemannen på myndigheten att avgöra vart gränsen för den personliga integriteten går.

Björn Häll Kellerman är vice ordförande i Unga Rörelsehindrade och kommenterar uppgifterna i TV4 Nyheterna. 

– Jag blev chockad. Jag har inte hört talas om det här tidigare. Det är helt nytt för mig att myndigheter går in på det här sättet i personers riktigt, riktigt privata angelägenheter.

Björn Häll Kellerman ställer sig mycket tveksam till om myndighetsbesluten blir bra om de grundas på Facebook-uppdateringar.

– Det är en dålig grund för beslut eftersom man inte alltid är helt ärlig på Facebook, och mycket av det man skriver om är saker som inte är relevanta för myndigheter att granska.

Myndigheternas intresse för vad vi gör och säger på Facebook ökar. Socialtjänsten, A-kassorna och Skatteverket är bara några av de myndigheter som granskar oss på Facebook. Idag har bara Skatteverket en policy för hur den här granskningen får gå till. Det innebär i höggrad att för många myndigheter är det upp till denenskilda tjänstemannens fantasi att avgöra vart gränsen går.

– Det här typen av information som vi hämtar på internet upplevs som ett intrång i den personliga integriteten. Vi måste alltid fundera på vad som är lämpligt, Lars Oshin enhetschef på Skatteverket.

På frågan om han vill att myndigheterna ska granska hans sociala medier svarar Björn Häll Kellerman

– Absolut inte! Det är en absurd fråga.

Se inslaget 

Sociala medier kollas av myndigheterna