Partierna missar psykisk ohälsa i vallöften

Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de dokument som Hjärnkoll har granskat saknas det konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa.

Hjärnkolls rapport rymmer en bild av hur politiska partier visar engagemang i frågor som rör psykisk ohälsa inför det val till kommunen, landsting och riksdag som var nu för någon vecka sen. Rapporten är en kartläggning av partiernas valplattformar och program för kommande mandatperiod.

Studien visar även att partierna har en relativt snäv syn på vad som påverkar och påverkas av psykisk ohälsa. Det är vanligt att frågan nämns i samband med politik för unga, socialpolitik, vård- och omsorgsfrågor, men det är mycket ovanligt i samband med frågor som rör ekonomi, hur kommuner och landsting kan agera i rollen som arbetsgivare eller om frågor som rör fysisk tillgänglighet – bostäder, stadsplanering och trafik.

Hjärnkolls kartläggning visar på hur partier, kommuner och landsting misslyckas med att fånga upp många av de orsaker som leder till psykisk ohälsa, inte minst bristande tillgänglighet som en orsak till utanförskap och psykisk ohälsa bland personer med funktionshinder.

Läs hela rapporten

http://www.hjarnkoll.se/valplattformar