Jan Baudous fond är till för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga som vill förbättra sina kunskaper kring förenings-, styrelse- samt kansliarbete. Pengar från fonden kan exempelvis finansiera kurser, resor och utbildningar som utvecklar ungas engagemang i förbundets frågor.