Vi sänker trösklar. I skolan skapas det idag höga trösklar in på arbetsmarknaden och för gemenskapen. Vi arbetar för att stärka elever med funktionsnedsättning rättigheter i skolan.

Elever med funktionsnedsättning mobbas och frys ute, vi sätts på ”specialskolor” som gör att vi inte får behörighet att plugga vidare och vi kan till och med nekas att gå på vissa skolor. Det finns en hel del kvar att göra innan vi med funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra elever.

I Sverige ska alla ha rätt till samma utbildning, så är det inte idag.

Vill du arrangera ett event angående skola och utbildning, eller har du tips på vad vi kan göra? Kontakta oss på kansliet@ungarorelsehindrade.se.