Unga Rörelsehindrade tar plats i Ungdomspolitiska rådet

Ungdomspolitik. Förbundet Unga Rörelsehindrade har av Kulturdepartementet blivit invalt som medlem i Ungdomspolitiska rådet mandatperioden 2021–2024.

Beskedet lämnades i ett mejl från Kulturdepartementet den 27 november, i vilket det också står att rådet är det organ som ger ungdomsrörelsens bidrag till regeringens omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området och där nya förslag på området kan förankras hos de som representerar målgruppen, alltså vi ungdomar och våra organisationer. Vid dagens (6 december) sammanträde beslutade förbundsstyrelsen att tacka ja till erbjudandet.

Amanda Lind (MP), kultur-, demokrati- och idrottsminister med ansvar för ungdomsfrågor Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet/Kulturdepartementet

Regeringen skriver vidare att rådet är tänkt att vara ett forum för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl på nationell som på global nivå och att målet är att rådet ska fungera som ett forum för regeringens samlade dialog med ungdomsrörelsens företrädare, vilket i sin tur ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomspolitikens genomslag på alla berörda områden.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP), som även har ungdoms- och idrottsfrågorna på sitt bord, är den som leder Ungdomspolitiska rådets sammanträden, som äger rum 2–4 gånger per år. Rådet har sex fasta medlemsorganisationer och 20 roterande. Förbundet Unga Rörelsehindrade är nu invalt att sitta på en av dessa 20 roterande platser under perioden 2021–2024.

Björn Häll Kellerman, tf förbundsordförande Foto: Daniel Ivarsson

Som jag och förbundsstyrelsen ser på beskedet är det välkommet att regeringen har valt Förbundet Unga Rörelsehindrade för att fylla en av rådets roterande platser. Andra ungdomsorganisationer med funktionshinderperspektiv har tidigare suttit i rådet och det känns bra att turen nu har kommit till oss. De frågor som vi i förbundet driver är väl värda att få bli lyfta i ett bredare ungdomsperspektiv, inte bara i rent funktionshinderpolitiska sammanhang som Funktionshinderdelegationen. När som helst kan ju ”våra” frågor plötsligt gälla vem som helst, vilket gör att vårt perspektiv behöver finnas med på alla politikområden. Att dessutom få sitta med under flera års tid, under vilken förbundet kommer att få en ny styrelse (hösten 2021) och Sverige en eventuell ny regering (efter valet i september 2022), gör att chansen finns att kunna påverka politiken under en lång tid framåt.

Mer information kommer att komma när mandatperioden inleds efter årsskiftet.

Björn Häll Kellerman
Tf förbundsordförande
bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se

Förbundsstyrelsen
fs@ungarorelsehindrade.se