Skolan är dörren ut i samhället. Men idag finns det trösklar i skolan för barn och unga med funktionsskillnader. Vi kan inte delta i undervisningen som alla andra. Det beror dels på den fysiska miljön men även andra faktorer som okunskap och dåliga attityder. Konsekvensen blir att unga med funktionsskillnader blir fast i aktivitetsbidrag.

Därför har Unga Rörelsehindrade ett särskilt fokus på de hinder och de miljöer som barn och unga möter i skolan. Vi hjälper skolor, lärare och elever med att möta skolans utmaningar för att inkludera alla i undervisningen.

Kontakta vårt nätverk för skolfrågor om du skulle vilja ha hjälp eller tips av oss.

Kort om

  • Det är dubbelt så vanligt att elever med funktionsnedsättning uppger att de mobbas jämfört med övriga elever.
  • Ungefär hälften av granskade grund- och gymnasieskolor har ett otillräckligt arbete när det gäller särskilt stöd.
  • Bland unga med funktionsnedsättning är 21 procent ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. Bland övriga är andelen 8 procent.