Seminarium om bostadsbyggande för studenter och unga

Den 29 november arrangerade Boverket ett seminarium på temat “Bostadsbyggande för unga”. Det var en lärorik dag med många diskussioner kring hur man kan underlätta för unga och studenter på bostadsmarknaden. Att det byggs alldeles för få bostäder för unga, framför allt i studentområdena plus i storstäderna, är känt sedan tidigare och att situationen benämns som svår är därför ingen underdrift. En inspelning av seminariet finns tillgänglig här.

Timmen före lunch behandlades bostadsutformning och tillgänglighet. Kurret i magen till trots blev det en mycket aktiv paneldiskussion där frågor kring hur regelverket kan användas för att bygga bostäder för studenter och unga diskuterades. Karolina Celinska från DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, tryckte på förutsättningen att ha ett samhälle där alla kan delta: “Ofta ses personer med nedsatt rörelseförmåga som en egen särart som ska koexistera med människor. Inte att vi faktiskt är människor, som är studenter, som är unga, som är arbetstagare, som också behöver någonstans att bo.” Organisationer som DHR som kämpar för ökad tillgänglighet kommer förmodligen att finnas kvar mycket länge, menar Karolina, ”vilket är lite dystert”.

Mycket har gjorts för ökad tillgänglighet, men än är det långt kvar till ett samhälle utan exkludering. Att Karolina Celinska deltog på ett engagerande sätt och belyste problemet med egna erfarenheter, gav debatten tyngd. “Vi väljer att vara med i det här nätverket av just den anledningen för vi tycker att det är viktigt lyfta det här perspektivet och tydliggöra att människor med funktionsnedsättning finns i alla olika sammanhang.” För övrigt var det lite komiskt att just Boverket anordnade seminariet. Vi blev serverade utsökta smörgåsar vid bord som man skulle ha behövt stege för att nå upp till. Och när magen hade gjort sitt kunde vi som tar oss fram i rullstol inte besöka bekvämlighetsinrättningen på grund av att dörrarna var omöjliga att forcera.

Givetvis var seminariet ett mycket bra initiativ – lärorikt med många intressanta samtal. Innan ni bjuder in till fler seminarier tycker jag dock att ni bör fundera kring er egen miljö: Gräv där ni står och visa att ni menar allvar i tillgänglighetsfrågan, kära Boverket!