Landstinget backar angående elrullstolar

Landstinget backar nu från förslaget att avgiftsbelägga elrullstolar till en kostnad av 1000 kr/år. Detta säger Anna Starbrink (FP), sjukvårdslandstingsråd, i ett brev till DHR Stockholm. Anton Boström, ordförande för Unga rörelsehindrade Stockholm kommenterar:

– Det enda rätta är gjort. Att lägga fram ett budgetförslag som så starkt strider inte bara mot konventionen, utan också principiellt mot att funktionsvariation ses som en merkostnad, var rentav skamligt! Budgetera istället för ett samhälle för alla, oavsett funktionsvariation!”

Björn Häll-Kellerman, vice förbundsordförande.

– Det är glädjande att Stockholms läns landsting väljer att backa. Samtidigt vet vi att flera andra landsting och regioner funderar i samma banor eller redan tillämpar liknande system. Det är inte acceptabelt, då det slår mot ofta redan ekonomiskt svaga medborgare och riskerar att öka kostnaderna istället för att sänka dem, på grund av eventuella följder i form av ökat hjälp- och i längden vårdbehov, samt en på det stora hela inskränkt frihet för medborgare med svåra rörelsehinder”.