Hemtjänst ökar när personlig assistans minskar

Hemtjänst ökar när den personliga assistansen dras in, det visar siffror från Socialstyrelsen. Unga Rörelsehindrad menar att utvecklingen är oroande för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. Foto Fredrik Persson SCANPIX kod 75906

Foto Fredrik Persson SCANPIX

Hemtjänst ökar när den personliga assistansen dras in, det visar siffror från Socialstyrelsen. Unga Rörelsehindrad menar att utvecklingen är oroande för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. 

I Socialstyrelsens senaste rapport kan du läsa att 21 500 personer med funktionsnedsättning idag har hemtjänstinsatser. Det kan jämföras med 15 000 personer 2010. Under samma period har även antalet hemtjänsttimmar ökat kraftigt. Myndigheten menar att ökningen beror på att allt fler blir av med sin personliga assistans.

En oroande utveckling, menar Unga Rörelsehindrades ordförande Björn Häll Kellerman.

– Hemtjänst och personlig assistans är inte samma sak. Personlig assistans får barn och unga möjlighet att själva välja när,var och vem. Hemtjänst kan innebära hussarrest för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga över hela landet.

Hemtjänst ökar kostnaderna

Socialstyrelsens siffror visar också att andelen personer som väljer bort kommunala utförare i hemtjänsts fortsätter att öka. I oktober 2014 utfördes ungefär en tredjedel av den utförda hemtjänsten av andra aktörer än kommunerna.

En effekt av att fler hänvisas till hemtjänsten är att kommunernas kostnader för hemtjänst och boendestöd till personer med funktionsnedsättning under 65 år har ökat med 57 procent mellan 2010 och 2014. En utveckling som både finansminister Magdalena Andersson och barnminister Åsa Regnér borde vara oroade över.

Björn Häll Kellerman menar att regeringen borde titta närmare på dessa siffror innan de börjar skära ned på den personliga assistansen.

– Personlig assistans är ungefär 50 procent billigare per insatstimme än vad hemtjänst är. Personlig assistans gör det även för barn och unga att plugga, jobba och för den delen engagera sig politiskt. Personlig assistans handlar om att garantera mänskliga rättigheter, inte om kostnader.