Björn

Utanför mitt engagemang i Unga Rörelsehindrade har jag tidigare arbetat som politisk sekreterare i Stockholms stad och har en funktionshinderpolitisk bakgrund inom såväl partipolitiken som brukarrörelsen, där jag haft styrelseuppdrag på både lokal och nationell nivå.

Jag vill arbeta för att göra förbundet mer politiskt och synligt för makthavare och media.

Kom i kontakt med Björn Häll Kellerman