Hälsa och utsatthet bland unga med funktionsvariationer

Inom en rad områden har unga med funktionsvariationer en betydligt sämre hälsosituation än andra ungdomar, det visar en rapport som Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor gjort. 

De ungdomspolitiska målen utgår från att en människas hälsa i hög grad påverkar hennes livssituation, hennes syn på samhället och hennes möjlighet till delaktighet. Unga med funktionsvariationer är en grupp där olika funktionsvariationer påverkar de ungas liv och hälsa på olika sätt. Men individens hälsa påverkas även av andra faktorer som inte kan förklaras av funktionsvariationen i sig.

  • Andelen unga med funktionsvariationer som är mycket eller ganska missnöjda med sina liv är fem gånger så stor som bland övriga unga, 21 procent jämfört med 4 procent.
  • Andelen i gruppen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som ganska eller mycket dåligt är fyra gånger så hög som bland övriga unga, 17 procent jämfört med 4 procent.
  • En betydligt större andel bland unga med funktionsvariation lider av stressrelaterade symptom flera gånger i veckan eller varje dag jämfört med andra unga, 55 procent jämfört med 31 procent bland övriga unga.
  • Cirka 30 procent av unga med funktionsvariation har blivit mobbade eller utfrysta under det senaste halvåret, jämfört med 12 procent bland övriga unga.
  • Bland unga med funktionsvariation har 48 procent känt sig otrygga det senaste halvåret, jämfört 31 procent bland övriga unga.
  • Nästan 35 procent av unga med funktionsvariation har blivit orättvist behandlad någon gång och 10 procent har blivit orättvist behandlad flera gånger, jämfört med 17 respektive 3 procent bland övriga.
  • Knappt 28 procent i gruppen har blivit hotade det senaste halvåret jämfört med 15 procent bland övriga unga.
  • En nästan tre gånger så stor andel bland unga med funktionsvariation har blivit utsatta för misshandel det senaste halvåret (14 procent) jämfört bland övriga unga (5 procent).
  • Det är nästan tre gånger så vanligt att unga med funktionsvariationer är mycket eller ganska missnöjda med sina kompisrelationer jämfört med övriga unga, 14 procent jämfört med 5 procent. Det är även en lägre andel unga med funktionsvariationer som har en nära vän.
  • Unga med funktionsvariationer ser i större utsträckning negativt på framtiden, 7,7 procent i gruppen med funktionsvariationer är mycket pessimistiska jämfört med 1,7 procent bland övriga unga.

Rapporten från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor visar att det krävs insatser från en rad olika politikområden för att motverka den ohälsa som finns i gruppen unga med funktionsvariationer. Trots det nämnde inte 4 av 10 partier i kommun och landsting psykisk ohälsa i valrörelsen.

Läs hela rapporten 

Fokus 12