Gnällig ironi blir verklighet

Stuenluxkvkkozxasl5lvq

 

Den enda gång, mig veterligen, som DHR nämnts i ett partiledartal under Almedalsveckan var när Lars Ohly (V) höll fram skylten ”Ej för personer med funktionsnedsättning”. Detta enkla, lite halvfåniga påverkansexperiment, visade sig alltså resultera i något positivt för vår del. På baksidan antyds ironin men poängteras allvaret om att vi dagligen, på grund av bristande tillgänglighet, möter fysiska hinder i det offentliga rummet.

Jag läser i Kristianstadbladet att Hyresgästföreningen i Kristianstad har satt upp lappar i  trappuppgångar om resor som arrangeras varje år för föreningens medlemmar.  På anslagen står det ”Ej rörelsehindrade”. Ordförande i Hyresgästföreningen, Lotta Jidewå, i Kristianstad erkänner att föreningen borde ha uttryckt sig annorlunda men menar samtidigt att det är för dyrt att anpassa varje resa efter personer med nedsatt rörelseförmåga.

Jag trodde inte att vår skylt ”Ej för personer med funktionsnedsättning” skulle kopieras så rakt av. Jag undrar dessutom hur Lotta Jidewå tänker sig att hon skulle på ett vänligt och politiskt korrekt sätt formulera en inbjudan som utestänger en grupp människor. Hur räcker man finger på ett politiskt korrekt och vänligt sätt?

I våra stadgar finns det inskrivet att ”all verksamhet ska planeras  och genomföras så att varje medlem kan medverka”. Just den meningen säger allt.