Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinder?

Har just lyssnat på RBUs seminarium om arbetsmarknaden för personer med funktionsneds. Och slås över att RBU helt saknar representation av de personer de pratar om, vilket är fruktansvärt. I panelen deltog Agneta Muyamba ordförande RBUS, Gustav Nilsson moderat riksdagsledamot, någon sosse som saknar namn, Sveriges kommuner och lansting mm. Ingen mindre än Bengt Westerberg agerade moderator.

Ingen kom dessvärre med någon lösning. Alla erkände att den egnaorganisationen kunde göra mer men skyllde mest på ”alla andra” i slutet. Man missade vikten av personlig assistans och tillgänglighet helt och hållet. Gustav Nilsson är förövrigt känd från riksdagsdebatten om diskrimineringslagstiftning för att tycka våra mänskliga rättigheter är för dyra.

Beröm ska det dock ha för insikten att det är socialt viktigt att komma ut i arbetslivet, om än bara en timme någon gång ibland, utifrån egen förutsättning.