EU-kollen; Marit Paulsen

Marit Paulsen har tidigare varit medlem i Socialdemokraterna men  i november 1998 tog hon steget in i Folkpartiet där hon sen valdes till att toppa folkpartiets lista i EU-valet 1999. 2009 gjorde hon comeback i politiken och Europaparlamentet, där hon nu sitter i bland annat jordbruksutskottet. Detta tycker Marit Paulsen i frågor om tillgänglighet, rörlighet och dödshjälp. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

– Ja, det behövs ett tillgänglighetsdirektiv och ett sådant ska vara bindande.

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

– Detta är först och främst en nationell fråga, jag vill inte att vi för upp för många detaljfrågor på EU-nivå. 

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

– Dödshjälp tillhör kategorin nationella frågor. Jag har länge kämpat för att djuren ska få en så anständig död som möjligt och detsamma har människan rätt till. 

 

Marit Paulsen FOTO PER JOHANSSON

Folkpartiets toppkandidat till EU, Marit Paulsen. Foto; Per Johansson, PROCARD AB

 

Se även

EU-kollen; Gunnar Hökmark

EU-kollen; Marita Ulvskog