Bristande tillgänglighet anmäls oftare

Bristande tillgänglighet anmäls allt oftare runt om i Sverige. Men inget fall har prövats i domstol än. Unga Rörelsehindrade uppmanar att anmäla mer.

Förra året var Unga Rörelsehindrade med och drev igenom ett tillägg för diskrimineringslagen. Tillsammans med andra organisationer inom tillgänglighetsrörelsen drev förbundet igenom ”bristande tillgänglighet” som en diskrimineringsgrund. Sen dess har antalet anmälningar om diskriminering mot personer med funktionsnedsättning fördubblats.

Bristande tillgänglighet ett fall för DO

Även om antalet anmälningar ökat kraftigt har ännu inget fall prövats i domstol. Något som Unga Rörelsehindrade ordförande Björn Häll Kellerman vill ändra på.

– Lagen är väldigt löst skriven. Så om vi ska få till riktigt förändring måste vi få till ett prejudikat. Därför måste vi anmäla fler ställen så att Diskrimineringsombudsmannen får in ett fall som hen kan driva vidare. Det är först då vi kan veta vad som är diskriminering och inte.

I en kommentar till Dagens Arena säger Diskrimineringsombudsmannen att de gärna vill att lagändringen om bristande tillgänglighet blir prövad i domstol, men att de ännu inte hittat ett lämpligt fall att ta upp.