EU-kollen; Marita Ulvskog

Det är åtta partier i Sverige som hoppas på att återfå förtroendet i EU-parlamentet på söndag. Ett av dem är Socialdemokraterna. Vi ställde tre frågor till Socialdemokraternas toppkandidat Marita Ulvskog om tillgänglighet, rörlighet och etik. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

– Tillgänglighet är en rättighet och vi socialdemokrater kommer att välkomna ett övergripande tillgänglighetsdirektiv… ….Vi har lagt förslag i samma betänkande om att införa krav på tillgänglighet i upphandlingsregler.

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personliga assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

– Ja

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

Nej, vi vill inte att Sverige ska införa dödshjälp. Vi anser heller inte att detta är något som ska införas och regleras på EU-nivå…

 

(Källa; Svaren är från en enkät gjord av DHR som Unga Rörelsehindrade har tagit del av).

 

 

Marita Ulvskog (S)

Socialdemokraternas toppkandidat till EU, Marita Ulvskog.

 

Se även

EU-kollen; Isabella Lövin

EU-kollen; Marit Paulsen

 

(Källa; Svaren är från en enkät gjord av DHR som Unga Rörelsehindrade har tagit del av).