Stärk assistansen för alla, Hallengren!

LSS och personlig assistans. Förbundet Unga Rörelsehindrade vill se en stärkt rätt till personlig assistans för alla som har behov av insatsen. Vi i förbundet ställer oss därför bakom Intressegruppen för assistansberättigades skrivelse till socialminister Lena Hallengren (S)

Just nu pågår en utredning om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn, som ska presenteras den 23 mars 2021. Det är välkommet att dessa frågor utreds men i likhet med Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) och de andra organisationer som hittills står bakom skrivelsen, vill vi trycka på vikten av att stärka hela den personliga assistansen, även för de många ungdomar och vuxna som ”bara” lever med en fysisk funktionsnedsättning.

Det nödstopp som sedan något år tillbaka hindrar Försäkringskassan från att genomföra tvåårsomprövningar har räddat många kvar i assistansen, men som skrivelsen konstaterar behövs ett tilläggsdirektiv från regeringen för att rädda insatsen även på längre sikt.

Läs hela skrivelsen hos IfA eller i en sammanfattning hos Heja Olika.

Förbundsstyrelsen
fs@ungarorelsehindrade.se

Björn Häll Kellerman
Tf förbundsordförande
bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se