Rekommendationerna från FN:s övervakningskommitté till Sverige

Nu finns det en svensk översättning av rekommendationerna från FN:s övervakningskommitté till Sverige.

Rekommendationerna har översatts från engelska till svenska av UD:s språktjänst. Därefter har vi i Unga Rörelsehindrade och Nätverket Unga För Tillgänglighet lämnat synpunkter på översättningen. Rekommendationerna finns även på regeringens sida för mänskliga rättigheter.

Men du kan hämta rekommendationerna eller läsa dem på den här länken: Översättning CRPD