Regeringens budget 2018

Uttalande med anledning om knivattacken i Japan.

Foto: Madeleine Martinsson

Idag presenterade regeringen Sveriges budget för år 2018, något som vi följde spänt vad gäller den personliga assistansen eftersom det sker stora förändringar hela tiden som påverkar många människor.

Här förklarar vi kort vad några områden i den nya budgeten kommer att innebära för människor och för politiken:

Schablonbeloppet höjs med 1,5 %
Schablonbeloppet är den summa pengar som betalas ut varje assistanstimme.

Regeringen flaggar för att antalet assistansberättigade kommer minska
Detta pekar tydligt på att det kommande regleringsbrevet till Försäkringskassan kommer att vara fortsatt negativt med fortsatt fokus på att minska kostnader. 

  • Ett regleringsbrev är ett brev till statliga myndigheter, där statsbudgeten preciseras mer i detalj för varje myndighet. I brevet till Försäkringskassan ger regeringen bl.a. riktlinjer för hur assistansersättningen ska styras. Regeringen tar beslut om regleringsbreven till de olika myndigheterna i december. Efter det kan varje myndighet, t.ex. Försäkringskassan, fatta beslut om sin interna verksamhetsplan och budget.

40 miljarder kommer satsas på olika reformer…
… men inte en krona kommer att läggas på LSS.

Bilstödet lämnas oförändrat
Regeringen tror att bilstödet kommer minska inom en snar framtid eftersom Försäkringskassan satt hårdare regler och krav kring vilken bil man får köpa.

Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsordförande, Björn Häll Kellerman, ser mest mörker i och med dagens besked, men det höjda schablonbeloppet är en liten men välkommen ljuspunkt.

– Vi tycker att hela budgetförslaget på funktionshinderområdet tycks påverka våra grupper negativt. Vad gäller ödesfrågan personlig assistans, ser vi att en större schablonbeloppshöjning än de senare åren naturligtvis är positiv, men i och med varningssignalerna kring antalet assistansberättigade – att gruppen kommer att minska – riskerar vinsten att smulas sönder. Signaler från LSS-utredningen talar om kommunalisering och ytterligare liv som kommer att begränsas. Krisen inom assistansen är långt ifrån över – men regeringen tiger och låtsas som ingenting.

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande