Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att kryssa i rutan samtycker du till att Förbundet Unga Rörelsehindrade, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Sedan den 25 maj 2018 följer vi också bestämmelser enligt GDPR vilket innebär att du styr mer kring dina personuppgifter och att vi hanterar dina personuppgifter mer försiktigt.

Vi ansvarar för att:
– Aldrig lämna ut dina personuppgifter utan att du har godkänt det.
– Vara försiktiga så att ingen utanför föreningen kan ta del av dina personuppgifter.

Förbundet Unga Rörelsehindrade följer Personuppgiftslagen och behandlar dina uppgifter med noggrann försiktighet.
När du blir medlem godkänner du att:
– Förbundet Unga Rörelsehindrade får spara dina personuppgifter i två år.
– Statliga myndigheter och revisorer för Förbundet Unga Rörelsehindrade får granska dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av samt andra uppgifter du själv väljer att lämna om dina levnadsförhållanden. Uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick kommer även att sparas. Du väljer dock själv om du vill ha e-postutskick i samband med registrering och du kan alltid välja om du vill avsluta eller påbörja prenumeration av e-postutskick genom att kontakta oss.

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter personerna lämnar.

Förbundet Unga Rörelsehindrade använder dina personuppgifter till att:
– Söka bidrag från MUCF och landsting/regioner för varje medlem och varje förening.
– Göra ringkontroller för att veta att medlemmarna är med i föreningen.
– Låta revisorer för Förbundet Unga Rörelsehindrade slumpa fram ett antal föreningar och kontrollera att personuppgifterna stämmer.
– Ta fram relevant statistik för Förbundet Unga Rörelsehindrade.
– Kunna skicka ut information och be om svar på enkäter.

 

Du har rätt att:
– Slippa få dina personuppgifter utlämnade till andra.
– Få ut en utskrift med all information som Förbundet Unga Rörelsehindrade sparat om dig.
– Få dina uppgifter rättade om de är fel.
– Få uppgifter om dig raderade.

Det görs genom att skicka e-post till förbundets dataskyddsombud och generalsekreterare, Nora Eklöv på nora@ungarorelsehindrade.se eller ringa 08 – 685 80 80 och berätta vad du vill.

 

Uppgifterna kommer endast att behandlas av DHR, Förbundet Unga Rörelsehindrade och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL  och GDPR samt i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

Förbundet Unga Rörelsehindrade, Box 43, 123 21 Farsta, 08 – 685 80 80, (org. nr. 802013 – 4873) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. (Kontakta förbundets generalsekreterare för frågor).

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.