Löfte eller tomma ord?

Mikael Berghman

Foto: Madeleine Martinsson

I veckan öppnade riksdagen. Vår ordförande Mikael Berghman tycker att det var en svagare regeringsförklaring jämfört med den förra. 

Inför riksdagens öppnande berättar Sveriges statsminister varje år vilken politik regeringen vill genomföra. Det är en chans för regeringen att slå på stora trumman. Men också ett tillfälle för organisationer att lyssna för att sen kunna hålla politiker till sitt ord. Men för unga med funktionsskillnader var det en svagare regeringsförklaring än tidigare. 

–  Den enda gång som regeringen nämner en livsavgörande jämlikhetsreform som personlig assistans är i samband med ett fåtal fusk. Personlig assistans är en rättighet som garanterar tusentals människor ett självständigt liv. Det är vad han borde ha sagt istället.

Enligt Mikael missade Löfvén funktionsperspektivet i många viktiga frågor om jämställdhet, hatbrott och inte minst i den aktuella flyktingfrågan. Men samtidigt kom många positiva besked när det gällde skolan. För Mikael kommer fokus nu ligga på att ord inte blir till tomma löften.

–  Denna höst kommer Unga Rörelsehindrade jobba för att ord blir till handling. Närmast kommer vi prata om skolfrågor och om psykisk ohälsa. Den 22 september träffar vi därför Gabriel Wikström. Då ska vi bland annat prata om hur en majoritet av 15-åriga elever med funktionsskillnader uppger att de har minst ett psykiskt besvär. Och hur regeringen kan vara med och motverka detta.

Du kan läsa hela regeringsförklaringenSocialdemokraternas webbplats.

Kort från regeringsförklaringen

  • Möjligheter till delaktighet och arbete ska gälla alla, oavsett funktionsförmåga.
  • Lönestödet utökas.
  • Nya anställningar på Samhall möjliggörs.
  • Stödet till funktionshindersrörelsen höjs.
  • Tidiga insatser i skolan ska prioriteras.
  • Fler anställs i grundskolan så att lärare får mer tid med eleverna och klasserna i lågstadiet kan bli mindre.
  • Fler speciallärare anställs.
  • Och ett skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg tas fram.
  • En räkna-och-skriva-garanti ska finnas.