KLT kan också påverka

Nora Eklöv fortsätter sin kamp för en tillgänglig kollektivtrafik i Kalmar Län. I en replik i Barometern uppmanar hon KLT att ta ställning för en förändring av färdtjänstlagen. 

Kalmar länstrafik (KLT) svarar på min artikel och menar bland annat att deras handläggare alltid har sista ordet i beslut om färdtjänsttillstånd. Det spelar alltså ingen roll om en läkare bedömer att ett fullständigt tillstånd är nödvändigt, handläggaren har ändå rätt att förbise läkarintyget i sitt beslut.

Att de ändå vill ha ett så precist läkarintyg verkar underligt. Kanske beror det på att läkarintyg även kan användas för att styrka handläggarens beslut att exempelvis avslå ansökan. Om det passar är ju upp till handläggaren att avgöra.

Något som KLT däremot inte kan bortse ifrån är färdtjänstlagen. Men vad lagen i sig innebär är luddigt. Jag tror det är problemets kärna när det gäller färdtjänst i Kalmar län. Med ord som väsentliga svårigheter tar kollektivtrafikbolag, inklusive KLT, spjärn och gör egna tolkningar. Att reda ut vad som är väsentligt och vad som är svårt är handläggarnas uppdrag.

KLT kräver en specifikationslista över dina funktionella begränsningar. Hur avgör de vad som är väsentliga svårigheter utifrån listan? Finns det läkare, sjukgymnaster eller personer med funktionsskillnad hos KLT? Nix, och därför hotas rättssäkerheten.

Färdtjänstens syfte är att alla, oavsett funktion, ska kunna delta i samhället. Lika möjligheter och rörelsefrihet är mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention. I nuläget lever varken KLT:s regler eller färdtjänstlagen upp till dem eftersom ingen av dessa garanteras. Att KLT även omöjliggör att kunna ha med det hjälpmedel du behöver utgör risk för isolation och utanförskap.

KLT är ett av alla kollektivtrafikbolag som brukar färdtjänstlagen och som faktiskt kan kritisera den. De har en stark röst och stor möjlighet att påverka och förändra. Det borde ligga i KLT:s intresse att de idag inte lever upp till sin egen vision om att erbjuda alla i länet ett färdsätt som berikar och underlättar människors vardag. Därför uppmuntrar jag KLT, i hopp om deras välvilja, att använda sin röst i kampen för en förändring av färdtjänstlagen.

Nora Eklöv

Vice ordf. Unga Rörelsehindrade