Johannas blogg

Andra dagen i Almedalen har varit. Jag har vart i Visby idag och haft det skönt större delen av dagen.

Idag lyssnade jag på ett panelsamtal som hölls av Autism & Asperger förbundet som handlade om LSS-lagen och vad som händer kring den.

Det började med en inledning där en deltagare förklarade hur samhället såg ut förr i tiden, samt vilka levnadsvillkor personer med funktionsvariationer hade då. Publiken fick ta del av en bild som tagits på en institution för cirka 50 år sen.

Människor med normbrytande funktionalitet hade på den tiden alltså i princip inga rättigheter, utan blev inlåsta i en byggnad tillsammans med flera andra och släpptes inte ut. De gömdes undan. De ansågs vara sjuka och olämpliga för omvärlden att se.

Så här såg det ut förr i tiden, för ca 50 år sen. Och det är inte så himla länge sen.

Efter inledningen startade panelsamtalet.

Alla paneldeltagare fick frågan av moderatorn om de tycker att lagen, på något sätt är problematisk. På den frågan svarade alla ja. En deltagare svarade ”Ja, till viss del.” Hon menade på att det beror på var i landet man bor och hur mycket pengar kommunen väljer att lägga på de olika LSS-områdena.

Jag kan bara prata om den personliga assistansen, eftersom jag själv är i behov av den instansen. Vad jag ser och märker när jag söker fler timmar hos Försäkringskassan är att det är svårt att få de timmarna jag är i behov av för att kunna leva ett liv, snarlikt en person som har normfunktion.

Återigen en kostnadsfråga. Tyvärr.

En annan sak jag vet om och märker tydligt är att människor som använder sig av assistans är att man ofta kan få sina beviljade assistanstimmar neddragna. Helt plötsligt fråntas man rätten att leva sitt liv som man själv vill.

Trots detta menade panelen på att personlig assistans är det enda området som hela tiden förbättras inom de olika LSS-instanserna. Men min fråga är: Varför märker jag inte att villkoren för assistansanvändare förbättras, varför ser jag istället att timmarna dras ner?

Jag har mycket att säga om hur assistansen fungerar. Detta inlägg kan bli flera tusen sidor långt om jag fortsätter skriva. Så jag avslutar nu, men återkommer en annan dag!