Mikael Berghman kritiserar barns situation i skolan

Mikael Berghman

Foto: Madeleine Martinsson

I sin senaste rapport uttrycker FN:s barnrättskommitté stark oro på flera punkter vad det gäller barn med funktionsnedsättningar. Nu uppmanar Mikael Berghman Gustav Fridolin att agera på områden som skola och delaktighet.

Även om många barn har tillgång till skola så gör skollagen det idag möjligt för skolor att neka plats för elever med funktionsnedsättningar. Helt fel anser FN som nu uppmanar Sverige att avskaffa den möjligheten för skolorna. Unga Rörelsehindrades ordförande Mikael Berghman stämmer in i barnrättskommitténs kritik.

– Att få välja skola ska inte vara få förunnat. Här behöver Gustav Fridolin investera sina dagar i att göra alla skolor tillgängliga för alla. Det är alla barns rätt att få välja sin utbildning.

FN och Unga Rörelsehindrades delar även samma ståndpunkt att väl i skolan behöver elever få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, och inte bara minimumkraven. Därför uppmanar FN:s barnrättskommitté att kunskaper om barn med funktionsnedsättningar måste finnas med i lärar- och rektorsutbildningar.

Just funktionshinderskunskap bland rektor och lärare är något som Mikael har förespråkat länge.

 – Våra lärare och rektorer har världens viktigaste jobb. Lärare måste få vara lärare till alla sina elever. Och det är rektorns uppgift att se över tillgängligheten på skolan. Därför behöver de verktyg och kunskap om oss med en funktionsnedsättning.