Ernst & Young, särlösningar och utanförskap.

Ernst & Young har en slogan som lyder ”Quality in Everything we do”. Någon kvalitet i allt de gör kan jag inte hålla med om. Att boka tillgängliga och andvändbara lokaler klarar de inte. Vi skulle idag delta på deras seminarium. Deras Seminarium ”hur skall ideella organisationer lyckas engagera unga?” Var beläget i otillgängliga lokaler. en särlösning med en lång omväg för att komma in. NEJ VI DELTAR INTE. Detta är inte en reguljär entre. Det är en särlösning som vi ej kan acceptera. En dörr med portkod genom jag vet inte vad.

Sär lösningar
Genom att acceptera denna typ av särlösningar kommer inte utvecklingen att gå framåt. när lokaler som ej är tillgängliga och användbara fullt ut fortfarande bokas kommer någon utveckling mot full tillgänglighet och användbarhet inte att ske. om alla de som bokade en lokal ställer krav på full tillgänglighet och användbarhet kommer utvecklingen att gå mot att otillgängliga lokaler ej längre blir attraktiva på marknaden. Tillgängliga och användbara lokaler kommer bli den typ av lokal som efterfrågas. Otillgängliga och ej användbar lokal kommer att fasas ut från marknaden.

Utanförskap

Tycker inte om att dela in människor i fack. När man utestänger människor från att delta i diskussion och debatt i olika sammanhang, Då kränker man de grundläggande mänskliga rättigheterna. Man bryter mot vad demokratin i grunden står för. Att alla skall ha möjlighet att delta. Att kunna vara delaktig. Genom detta agerande så diskuterar men om oss inte med oss. Debatten blir helt skev. Varför sätta denna grupp med ett funktionshinder i ett ännu större utanförskap än vad vi redan befinner oss i. Vad skall vi göra med detta ständiga ute stängande. När skall dessa Politiker,Myndigheter, Företag och organisationer fatta att utestängande av människor är ett allvarligt problem för att alla människor skall kunna tillgodogöra sig sina grundläggande Demokratiska, Mänskliga rättigheter.