”Det behövs mod bara för att vara kvinna” (Mae West)

  Kvinnodag

Denna dag har för mig en ledsam och en positiv sida. Ledsamt på det sättet att orättvisor, våld och övergrepp fortfarande är en realitet i världen, i Sverige och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Idag, 2014, kan vi bota cancer och andra svåra sjukdomar och sätta människor på månen. Men fortfarande antar vi en amöbas inställning till kunskapen om att alla människor är lika värda och har unika kvaliteter. Ännu värre är sexistisk kommentarer, våld, hot om våld, hedersrelaterat våld, kvinnor som far illa på insititutioner runt om i världen och våld i nära relationer. När jag var liten trodde jag inte att det jag hörde kvinnor hade att kämpa mot i Sverige och i övriga delar av världen, var sant. Inte för att jag inte ville se det utan för att det i mina unga ögon var så dumt att det knappast kunde vara sant. Nu i vuxen ålder, mycket genom mitt engagemang inom DHR, har jag förstått kvinnors situation på ett helt annat sätt – med eller utan nedsatt rörelseförmåga.

Det var det negativa. På den positiva sidan finns alla starka och kompetenta kvinnor som jag har omkring mig. Först och främst min mamma. Jag brukar säga att på vår egen födelsedag ska vi hylla våra föräldrar – inte oss själva. Om man, som jag, har en funktionsnedsättning blir livet ofta krångligare än för andra människor – inte sämre, men krångligare. Mycket av kontakten med Försäkringskassan, sjukvården och kommunen har min mamma fått sköta helt själv när jag var barn. Hon har dessutom inte gett sig utan bråkat för min skull. Jag har under min uppväxt sett detta och lärt mig att jag själv inte ska ge mig så lätt när det gäller att få den hjälp jag behöver och att inte utsättas för orättvisor. Det är så lätt att själv bli van om man upplever sig ifrågasatt och orättvist behandlad men nu svarar jag på varenda avslagen ansökan bara för att få sista ordet. Därför är min mamma, Inger, en självklar kvinna att synliggöra denna dag.

Jag vill också skicka en hälsning till alla kvinnliga medlemmar i DHR, ni som jobbar på förbunskansliet, förbundsstyrelserna, distrikten och avdelningarna. Vi får aldrig slappna av med jämställdheten. Vi ska lyfta fram kvinnor med förtroendeuppdrag som förebilder så att fler kvinnor ser möjligheten att påverka genom DHR för ni behövs! Givetvis gäller dessa tankar varje dag, året runt och inte bara denna dag. Men det är nog bra att ha en dag till att stanna upp och fundera över hur viktigt det är att jobba med dessa frågor, visa uppskattning och poängtera människors lika värde för det är långt ifrån självklart någonstans i världen.